// Join our awesome newsletter! * You can also place any other content here

  • I. Quản Lý Nhân Viên (ĐăNg Ký, Xóa, Sửa Nhân Viên)

    – Đặt vân tay muốn đăng ký và xác nhận vân tay ba lần đối với 1 ngón tay, và nhấn nút M/Ok chuyển sang ngón thứ 2 cần lấy làm tương tự, đăng ký xong 1 ngón tay màn hình ra như hình dưới là đã đăng ký thành công. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 143/eighty hainamtelecom five Hạ…[Read more]

  • Hỗ Trợ Kinh Doanh

    Sử dụng công nghệ phân tích hình ảnh thông minh dựa trên thuật toán Deep Learning của hãng khiến cho việc nhận dạng khuôn mặt trở nên dễ dàng và nhanh chóng.Trong kỷ nguyên không ngừng mở rộng của trí tuệ nhân tạo (AI), Deep Learning sẽ sớm trở thành công nghệ nền tảng cho ngành bảo mật. Xu hướng này sẽ l&agrave…[Read more]

  • Hỏi đáP Về Máy Chấm Công Vân Tay Và Thẻ Ronald Jack Iclock 680

    – Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng và có thể viết thêm theo yêu cầu của khách hàng. – Camera chụp ảnh khi chấm công (Chụp ảnh và lưu lại thành hai thư mục, thư mục chấm công thành công và chấm công không thành công). Ronald jack iClock 680 tương hainamtelecom thích với c&a…[Read more]

  • Load More